Film-quiz 3: de zwakste schakel

Speel hier quizzen over diverse onderwerpen!
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ramon
Admin
Berichten: 6054
Lid geworden op: 28 jun 2002, 20:41
Locatie: Oegstgeest / Dordrecht
Contacteer:

Bericht door Ramon » 08 sep 2006, 14:58

Toch ben ik van mening dat een oordeel van een criticus nóóit objectief kan zijn, ook al probeert hij dat zo hard. Je velt altijd een oordeel op basis van je eigen ervaring. Je voorbeeld van horror is goed, maar vaak is er niet zo'n duidelijke scheidingslijn. Maar goed, dit is inderdaad een discussie die te diep gaat voor deze quiz ;)

Zal de vragen direct eens gaan maken! Overigens ben ik het ermee eens om er zoveel mogelijk plaatjes in te stoppen, niet alleen om valsspelen te voorkomen, maar ook omdat dit weer een andere kant van filmliefhebberij is die dan getest kan worden (film blijft een visueel medium).
Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 08 sep 2006, 15:45

Ramon schreef:Toch ben ik van mening dat een oordeel van een criticus nóóit objectief kan zijn, ook al probeert hij dat zo hard.
OVER KRITIEK, ANALYSE EN WETENSCHAP
Met films is het zoals met alle artefacten zoals romans, kunstwerken, huizen en paleizen, designproducten en kunstobjecten: ze hebben een invloed op wat er is en halen hun zin en betekenis uit wat hen omringt.

Een film brengt de kijker in een bepaalde gemoedstoestand. Sympathie, afkeer, onverschilligheid, rust, spanning, woede, gelatenheid, een lach en een traan; het zijn alle effecten die een film op de toeschouwer kan hebben. Zelfs wanneer van enige vorm van emotie, van om het even welke wijziging in het denkpatroon van de kijker geen sprake is, heeft hij de toeschouwer onbewust beïnvloed.
Een film staat anderzijds los van zijn effect op de kijker. Hij is zichzelf: hij vertelt en verhaal, gebruikt daarvoor een bepaalde wijze van vertelling, geeft aan de tijd en de ruimte een heel eigen continuïteit, verwerkt cinematografische codes en idiomen uit de beeldtaal. Een film is een geheel, een samenstelling van allerlei elementen uit de beeldtaal. Een film is een geheel, een samenstelling van allerlei elementuen uit de beeldtaal.
Kortom, een film is een zelfstandig produt dat als een creatie kan worden beschouwd en dat in het beste geval prototypisch is met een specifieke werkelijkheidswaarde. Tenslotte heeft een film een plaats in de geschiedenis van zijn eigen medium. Hij heeft een invloed op de filmcultuur. Misschien heeft hij er een gehad of zal hij er een hebben. Hij krijgt daardoor een speciale betekenis.

Afhankelijk van één van die 3 uitgangspunten of alternatieve ontstaat een bepaalde vorm van kritiek.

De meest toegepaste vorm van kritiek vertrekt van het eerste alternatief.
Het is de filmkritiek die subjectief en individueel is. Men vindt ze terug in dag- en weekbladen, in televisiepgrogramma's en in gesprekken en discussies onder toeschouwers. De eigen mening staat in deze vorm van kritiek cetraal. Veelal wordt er een quotering aan vastgeknoopt die verwijst naar een appreciatieschaal en vergelijkingen tussen de verschillende appreciaties zijn legio. Deze vorm van filmkritiek wordt de klassieke filmkritiek genoemd. De klassieke filmcriticus excelleert al te dikwijls in oppervlakkigheid en is niet vies van enige vorm van zelfoverschatting. Hij geeft aan zijn eigen waardeoordeel het aura van universaliteit mee. Zijn geschriften staan dikwijls bol van kunstig geconstrueerde zinswendingen vol welluidende adjectieven die de lichtheid van de boodschap moeten verbergen. Het gebrek aan onderbouw, verdieping en kennis van het medium is een veel voorkomend euvel in deze vorm van kritiek.

Wie het tweede alternatief als uitgangspunt neemt gaat wetenschappelijk te werk. Hij probeert de film objectief te analyseren en gebruikt daarvoor regels die verwijzen naar de geijkte methodes van het wetenschappelijk onderzoek. Er zijn evenwel net zoveel methodes als er onderzoekers zijn. Het standpunt dat de criticus inneemt bepaalt de methode en de onderliggende regels. Het standpunt kan van psychologische, maatschappelijke, politiek of eender welke aard zijn maar steeds is objectiviteit het streefdoel. De toetsbaarheid van de onderzoeksresultaten moeten deze vorm van kritiek uit de subjectieve en individuele sfeer halen. De criticus wordt onderzoeker. De filmcriticus wordt filmanalist. Deze vorm van kritiek wordt ook wel eens de moderne kritiek genoemd omdat ze ontstaan is in het tijdperk waarin wetenschappelijk denken het doen en laten van de mens bepaalt.

Tenslotte behoort de kritiek die het derde alternatief als basis gebruikt meer tot de opdracht van de filmhistoricus dan tot die van de filmcriticus.

De drie vormen van kritiek zijn niet altijd even duidelijk van elkaar gescheiden.
De criticus steelt van elk van de drie vormen. In vele gevallen bewandelt de klassieke filmcritcus het pad van de onderzoeker. In het beste geval neemt hij nota van de beweegredenen van de realisator, gaat hij op zoek naar de gebruikte idiomen en codes uit de film, somt hij de samenstellende elementen van de film op, parafraseert hij de historische betekenis. Hij hanteert de methodes van de moderne kritiek.
De moderne criticus anderzijds is er zich altijd van bewust dat zijn rationele vermogens vorm hebben gekregen door en onder druk staan van de intuïtie en de subjectiviteit. De filmanalist moet zich steevast wapenen tegen de drang om zijn eigen mening te geven, om een waardeooordeel uit te spreken, om zijn gevoel te laten spreken. Hij beschouwt emoties en subjectieve beïnvloeding als een te onderzoeken feitelijk gegeven. Net zoals hij de historische context als een afzonderlijk onderzoekselement kan inpassen in zijn onderzoek en analyse. De filmhistoricus tenslotte kent aan de klassieke kritiek van het moment een zekere waarde toe en behandelt de moderne kritiek als een onderdeel van zijn historisch onderzoek.

Het verschil tussen de analist en de filmcriticus is dus niet altijd even duidelijk.

De criticus houdt zich bezig met informatie, beoordeling en promotie. Kritiek hoort thuis in het domein van de pers: dagblad, weekblad, maandblad, TV....
De analist houdt zich bezig met feiten: het domein van de wetenschapper. Terwijl een criticus dikwijls een uitspraak doet over goed en slecht, is voor de analist geen enkele film goed of slecht want dan is hij alleen maar wanneer hij getoetst wordt op politieke, esthetische en ethische normen en waarden. Voor een analist kan een film afwijken of aansluiten bij het bestaande 'vocabularium' en de 'grammatica' van de beeldtaal en in die zin op een schaal van min naar pul worden ingeschat. Een analist zal zich nooit de vraag stellen of de kleur rood mooi of lelijk is want dat houdt een waardeoordeel in. Hij zal waarnemen dat de kleur rood er is en in welke zin of betekenis ze wordt gebruikt en of ze bvb. een symoblische of esthetische betekenis kan hebben. Dikwijls zitten criticus en analist op elkanders domein. De analist zit ook altijd gewrongen tussen het verlangen om zich uitsluitend tot de feiten te beperken met het risico dat hij niet anders doet dan die feiten parafraseren, met eigen woorden omschrijven, en het verlangen iets wezenlijks en meer diepgaand over zijn onderwerp van onderzoek te zeggen, met het risico dat hij die feiten vervormt of ze in een bepaalde richting duwt.

Een film is een geheel van tekens in een bepaalde volgorde en vorm, opgebouwd volgens een bepaald systeem. De tekens zijn een onderdeel van een groter geheel, een geheel als een taal, een taal van beelden, de beeldtaal. Anders dan in de woordtaal, waar het aantal tekens gekend en statisch is, is er in de beeldtaal een oneindig aantal tekens dat voortdurend en ingrijpend te taal verandert. De Beeldtaal evolueert razendsnel. Maar een taal is een instrument om te communiceren en heeft dus, gedwongen door haar finaliteit, kenmerken die onderworpen zijn aan regels en wetten die naar plaats en tijd verantwoordelijk zijn. De beeldtaal heeft een 'vocabularium' en een 'grammatica'.

De analist is een wetenschapper die als onder van onderzoek de beeldtaal heeft. Om het even welk product dat in deze taal gemaakt wort, om het even welk audiovisueel product dus, kan onderwerp zijn van zijn onderzoek. Elk product is immers verschillend. Elk potje yoghurt met banaan van een bepaald merk is hetzelfde, of er nu één dan wel één miljoen van worden gemaakt. Heeft men er één aan analyse onderworpen, dan heeft men ze allemaal onderzocht. Een film is echter prototypisch: hij is uniek, heeft heel eigen kenmerken, verschilt van elke andere film. Elke film kan dus voorwerp zijn van analyse.

Waarom is een filmanalist een wetenschapper?
Een wetenschapper onderzoekt de feiten. Een film is te beschouwen als een geheel van feiten, van elementen waaruit hij is samengesteld. Ook emoties die ontstaan bij het zien van een film zijn voor de analist feiten. Ook de plaats van film als medium is als een feit te beschouwen. Een wetenschapper omschrijft zeer nauwkeurig het voorwerp van zijn onderzoek. De analist kan de film als een geheel van feiten beschouwen en aan een onderzoek onderwerpen maar hij kan ook één feit, één element, of een groep elementen selecteren om te analyseren. Zo kan hij zich bezighouden met het gebruik van kleuren in een film of in een scène of kan hij één enkele kleur doorheen de ganse film in continuïteiet gaan onderzoeken. Hij kan zich beperken tot de dialogen van de film, de acteurs, de fotografie, de symboliek, de decors, etc.... Maar altijd zal hij bij het begin van zijn analyse zijn voorwerp van onderzoek duidelijk omschrijven.
Een wetenschapper hanteert bij zijn onderzoek een welbepaalde methode. Ook de filmanalist kiest op voorhand de methode volgens dewelke hij zijn analse zal verrichten. Er bestaat niet zoiets als de universele methode voor filmanalyse. Er zijn net zoveel methodes mogelijk als er analisten zijn. Eri is niet zoiets als DE methode om een scenario en de verhalende elementen te analyseren, DE methode om de iconen - het beeldverhalende elementen te analyseren, DE methode om hun effect op de toeschouwer te analyseren. Voor elk onderzoek kan de analist zelf een methode vinden. Er zijn zoveel methodes mogelijk als er onderzoekers zijn. Daarbovenop zijn er zoveel methodes mogelijk als er films zijn want van elke film kan worden gesteld dat hij prototypisch is een kunstwerk. In werkelijkheid is dat niet zo en blijkt dat meer dan de helft van de films nabootsingen zijn van bestaande formats en audiovisuele formules die zowel vormelijk als inhoudelijk kunnen zijn. Het is dan handig een methode te ontwikkelen die voor alle films geldt en die refereert naar de steeds terugkerende elementen ervan.

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 08 sep 2006, 15:48

ontvangen:
Ramon
Luca

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 15 sep 2006, 15:10

bam?

nog tot 24u vanavond heb je tijd, anders heb je 0 op dit onderdeel

Gebruikersavatar
bam666
Suske en Wiske Megafan
Berichten: 440
Lid geworden op: 01 feb 2005, 17:49
Locatie: nieuwleusen(naast zwolle)

Bericht door bam666 » 15 sep 2006, 18:21

sorry ga het nu maken
hoi allemaal

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 16 sep 2006, 06:02

je hebt geluk dat ik om 18 uur ben gaan slapen, want nu weet ik niet of het voor of na 24 uur is verstuurd ;)

maar goed

Algemeen:

1. Laterna Magica (of toverlantaarn) (1 punt)

2. (5 punten)
1826 - Thaumatroop
1832 - Penakistiscoop
1860 - Zoötroop
1870 - Praxinoscoop
1889 - Kinetograph

3. Black Maria (1 punt)

4. (3 punten)
A3 - Gebroeders Lumière - Cinématographe
B2 - Gebroeders Sladanowsky - Bioskop
C1 - Edison - Kinetoscoop

5. Drama, Tragedie en komedie (3 punten)

6. Klassieke Cinematografische vertelling (1 punt)

7. Sergei M. Eisenstein (1 punt)

8. Het publiek vluchtte weg omdat ze dachten dat de trein op hen afstormde! (2 punten)

9. Nickelodeon (3 punten)

Ramon: 12
Luca: 3
Bam: 4

persoonlijk vind ik dat jullie enkele vragen wel hadden kunnen weten, met name de eerste en de negende vraag zeker, de vijfde, de zesde en de achtse vraag zouden ook bekend in de oren moeten

maar goed, het was dus duidelijk te moeilijk, geen paniek, de volgende ronde is Animatiefilm, daar had ik eerst een grote vraag van tien punten bij, maar ik zal die herleiden naar vijf punten en dan nog vijf makkelijkere vraagjes bijverzinnen

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 16 sep 2006, 06:15

Animatiefilm (20 punten)
1. Uit welke korte animatiefilm komt deze screenshot? (1 punt)

Afbeelding

2. Deze film won in 2004 in Cannes de prijs van de jury. Toch is dit vrij opmerkelijk. Waarom? (2 punten)

3. Als de bal zijn laagste punt heeft bereikt, is hij niet meer rond maar ovaal, hoe heet de term (of animatieprincipe) die hier gebruikt word? (1 punt)
Tip: "... & ..."
Afbeelding
edit: nog een voorbeeldje van dit principe:
Afbeelding


4. Mickey Mouse, Bugs Bunny, Homer Simpson, allemaal lijken ze te lijken aan dezelfde ziekte. Een ziekte die hun een vinger laat verliezen. 90% van alle animatiefiguren heeft maar 3 vingers en een duim. Waarom is dat eigenlijk? (1 punt)

5. In het wereldje van animatiefilm is er een diep respect voor Disney's Nine Old Men. Dit waren de kern animators van de Disneystudio's.
De reden waarom ze zo'n diep respect krijgen is omdat ze de 12 basis principes van animatie hebben uitgevonden.

Wie mij 5 van de Nine Old Men en 5 van de 12 principes kan opnoemen, krijgt van mij 5 punten. (een half punt per juist principe en een half punt per correcte animator)
Afbeelding

6. Eén van de beste opvolgers van de Nine Old Men is de volgende meneer.
Hij is de huidige animator van Mickey Mouse, hij was supervising animator van Gaston (Beauty and the Beast), Jafar (Aladdin), Scar (The Lion King).
Je hoort me al afkomen, wat is de naam van deze steengoede animator? (1 punt)

7. Uit welke animatieseries komen volgende Layouts of frames? (4 punten)
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

8. Uit welke hedendaagse klassieker komt deze screenshot: (1 punt)
Afbeelding

9. Popeye en spinazie. Het klinkt haast onafscheidelijk, toch was spinazie niet de eerste groente waar hij zijn kracht in vond. De reden waarom hij op spinaziedieet werd gezet was omdat de oorspronkelijke groente, niet echt in de smaak lag van de toenmalige jeugd. Wat was die groente? (2 punten)

10. Wat was de oorspronkelijke naam van Mickey Mouse? (2 punten)


jullie krijgen tot 23 september de tijd

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 17 sep 2006, 16:01

ontvangen: Ramon

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 24 sep 2006, 13:42

het is de 24ste, helaas niks onvangen van Bam, dus die krijgt 0 op dit onderdeel

Animatiefilm:
1. Flatlife (2004) (1 punt)
2. Toen hij de prijs won, was hij nog niet eens afgestudeerd in de richting "animatiefilm"! (2 punten)
3. Squash & Stretch (1 punt)
4. Is makkelijker te animeren :) (1 punt)
5. (5 punten)
1. Woolie Reitherman
2. Les Clark
3. Ward Kimball
4. John Lounsbery
5. Milt Kahl
6. Marc Davis
7. Frank Thomas
8. Eric Larson
9.Ollie Johnston

1. Squash and stretch
2. Anticipation
3. Staging
4. Straight Ahead Action and Pose to Pose
5. Follow Through and Overlapping Action
6. Slow In and Slow Out
7. Arcs
8. Secondary Action
9. Timing
10. Exaggeration
11. Solid Drawing
12. Appeal

6. Andreas Deja (1 punt)

7. (4 punten)
Family Guy
The Simpsons
Looney Tunes
Batman the animated series

8. Spirited Away (1 punt)

9. Ui (of Ajuin :P) (2 punten)

10. Mortimer Mouse (2 punten)

Ramon: 11
Luca: 8,5

Gebruikersavatar
bam666
Suske en Wiske Megafan
Berichten: 440
Lid geworden op: 01 feb 2005, 17:49
Locatie: nieuwleusen(naast zwolle)

Bericht door bam666 » 24 sep 2006, 17:14

:o :shock:
hoi allemaal

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 25 sep 2006, 01:39

Het volgende deel gaat over analyse, daarom zal dit nog eens opsplitst worden in verschillende delen.
Elk deel bevat een specifieke vraag over dezelfde films, jullie krijgen een week tijd telkens voor 1 vraag op te lossen, dan krijgen jullie de juiste antwoorden zodat jullie steeds met een nieuwe lei kunnen beginnen aan het volgende deel.

Jullie mogen de films in kwestie zeker terug zien, het is een oefening of jullie snappen wat jullie zien bij het bekijken van een film.

Ik heb er ook nog een extra vraagje gemaakt met een ludiek filmpje dat ramon me heeft laten zien.

Good luck

Eerste deel: Protagonist

1) In dit filmpje over de film Snakes on a Plane doet een stand-up comedian 4 acteurs na en 1 muppet. Mijn vraag is simpel: Noem 2 acteurs? (2 punten)
http://www.youtube.com/watch?v=SAJgFDCU3So

2) Wie is het hoofdpersonage uit deze films?
Het hoofdpersonage volgens analytische wijze.
Dit wil zeggen: wie zorgt voor de acties waardoor het verhaal op gang komt, het is het personage waar het dramatisch doel eerst duidelijk van is, uit wie zijn standpunt wordt het verhaal vertelt?
Een tip: in cinematografisch klassieke vertellingen zijn dit steeds de acteurs die het eerst een close-up krijgen. (5 punten)

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 27 sep 2006, 09:00

dentom schreef:Het volgende deel gaat over analyse, daarom zal dit nog eens opsplitst worden in verschillende delen.
Elk deel bevat een specifieke vraag over dezelfde films, jullie krijgen een week tijd telkens voor 1 vraag op te lossen, dan krijgen jullie de juiste antwoorden zodat jullie steeds met een nieuwe lei kunnen beginnen aan het volgende deel.

Jullie mogen de films in kwestie zeker terug zien, het is een oefening of jullie snappen wat jullie zien bij het bekijken van een film.

Ik heb er ook nog een extra vraagje gemaakt met een ludiek filmpje dat ramon me heeft laten zien.

Good luck

Eerste deel: Protagonist

1) In dit filmpje over de film Snakes on a Plane doet een stand-up comedian 4 acteurs na en 1 muppet. Mijn vraag is simpel: Noem 2 acteurs? (2 punten)
http://www.youtube.com/watch?v=SAJgFDCU3So

2) Wie is het hoofdpersonage uit deze films?
Het hoofdpersonage volgens analytische wijze.
Dit wil zeggen: wie zorgt voor de acties waardoor het verhaal op gang komt, het is het personage waar het dramatisch doel eerst duidelijk van is, uit wie zijn standpunt wordt het verhaal vertelt?
Een tip: in cinematografisch klassieke vertellingen zijn dit steeds de acteurs die het eerst een close-up krijgen. (5 punten)

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Ik verander de vraag een klein beetje, aangezien M*A*S*H, niet direct de makkelijkste film en niet direct de bekendste film is, wordt deze vervangen door: Afbeelding

MASH was trouwens een strikvraag, dit is geen klassieke cinematografische vertelling, er is geen hoofdpersonage, het is een ensemblefilm.

dus dit zijn de films:

Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 30 sep 2006, 08:51

ik heb nog van niemand iets gekregen...

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 01 okt 2006, 11:27

Wederom heb ik van Bam niets gekregen... dus heeft hij hier weer 0 op gekregen:
Antwoorden:
1) (2 punten)
Christopher Walken
Jack Nicholson
Joe Pesci
Robert De Niro
Beaker (the muppet)

2) (5 punten)
Elizabeth (Keira Knightley)
Maximus (Russel Crowe)
Dracula (Richard Roxburgh)
Evey (Natalie Portman)
De Boze Koningin

scores:
Luca: 4
Ramon: 5
Bam: 0

Volgend deel is logisch:
Geef van deze films het dramatisch doel en tevens het genre (drama, komedie, liefdesverhaal, detectieve, horror,...)

jullie krijgen weer een week tijd (tot 7 oktober dus)

Gebruikersavatar
dentom
Moderator
Berichten: 5296
Lid geworden op: 01 jul 2002, 19:19
Contacteer:

Bericht door dentom » 08 okt 2006, 20:15

wederom heb ik van bam niks gekregen...

3) De liefde van Will turner winnen (vandaar dat de kus pas op het einde is)
Genre: Liefdesverhaal
Maximus wil bij zijn gezin zijn, hij wil thuis komen
Genre: Drama
Dracula wil zijn geslacht laten leven
Genre: Actie-Avontuur
Evey wil het verhaal van V vertellen (vandaar de voice over in het begin)
Genre: Drama
De koningin wil de mooiste van het land zijn
Genre: Drama

Ramon: 6
Luca: 4
Bam: 0


Het laatste deel van deze opsplitsing is puur voor de fun
er zijn 3 punten te verdienen en daarna komt de finale, de beroemde 100 screenshots ronde
Dit deel is heel simpel, ik laat 6 "parodie" posters zien en jullie moeten me laten weten hoe de eigenlijke film heet :)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Plaats reactie